moederskant / moe-ders-kant ( de (m) | znw | g.m.v. )
1母方ははかた

Zie ook: moederszijde