Hades / Ha-des ( de (m) | znw | g.m.v. )
1ハデス; ハーデース [God van de onderwereld]