NederlandsJapans

geschiedenis / ge-schie-de-nis ( de (v) | znw | g.m.v. )
1れき
De geschiedenis van Nederland is "de strijd tegen het water".
オランダの歴史は「水との闘い」です。