NederlandsJapans

gelijkspelen / ge-lijk-spe-len ( ww )
1けになる