しい oshii
1 spijtig; betreurenswaardig; teleurstellend
2 kostbaar; belangrijk; waardevol
3 verspild; te goed `zijn voor