JapansNederlands

ぼう
1 kamer [hut; woning] van een Boeddhistische priester
2 aanspreektitel van een jongen
3 stadsdeel