JapansNederlands

モデル・ガン moderu・gan
1 modelgeweer; model van een pistool [geweer]