JapansNederlands

めく mekuru
1 (door)bladeren; (bladzijde) omslaan
2 afscheuren