JapansNederlands

観察かんさつする kansatsusuru
1 observeren; waarnemen; controleren; toezicht houden