JapansNederlands

関係かんけいする kankeisuru
1 gerelateerd zijn aan; betrekkingen hebben; verwant zijn