NederlandsJapans

kardemom / kardemom ( de (m) | znw | g.m.v. )
1しょう豆蒄ずく (ショウズク) ; カルダモン