werkzoekende / werk-zoe-ken-de ( de (m/v) | znw | werkzoekenden )
1求職きゅうしょくしゃ; 就職しゅうしょく望者ぼうしゃ