JapansNederlands

びょう tebyōshi
1 de maat slaan met een hand; op de maat met de handen klappen
2 een ondoordachte [domme] zet (bij schaken, etc.)