JapansNederlands

錯雑さくざつ sakuzatsu
1 complexiteit; ingewikkeldheid; gecompliceerdheid